Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 129 Rozeslána dne 13. listopadu 2017 Cena Kč 184,-


O B S A H:

370. Zákon o platebním styku
371. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
372. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů


Zpět do pohledu na částky