Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 131 Rozeslána dne 13. listopadu 2017 Cena Kč 66,-


O B S A H:

374. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat
375. Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů


Zpět do pohledu na částky