Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 132 Rozeslána dne 14. listopadu 2017 Cena Kč 32,-


O B S A H:

376. Nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb
377. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 650. výročí vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta
378. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně


Zpět do pohledu na částky