Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 133 Rozeslána dne 22. listopadu 2017 Cena Kč 65,-


O B S A H:

379. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění vyhlášky č. 74/2013 Sb.
380. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017
381. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce


Zpět do pohledu na částky