Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 134 Rozeslána dne 23. listopadu 2017 Cena Kč 48,-


O B S A H:

382. Vyhláška o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce
383. Vyhláška o výběru, přijímání a čekatelské praxi právních čekatelů a o závěrečné zkoušce
384. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů


Zpět do pohledu na částky