Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 137 Rozeslána dne 29. listopadu 2017 Cena Kč 65,-


O B S A H:

390. Nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích
391. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.


Zpět do pohledu na částky