Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 142 Rozeslána dne 30. listopadu 2017 Cena Kč 50,-


O B S A H:

401. Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018
402. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů


Zpět do pohledu na částky