Ročník 2018
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 4 Rozeslána dne 11. ledna 2018 Cena Kč 48,-


O B S A H:

7. Vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu


Zpět do pohledu na částky