Ročník 2018
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 10 Rozeslána dne 29. ledna 2018 Cena Kč 32,-


O B S A H:

14. Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování


Zpět do pohledu na částky