Ročník 2018
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

Částka 1 Rozeslána dne 12. ledna 2018 Cena Kč 512,-


O B S A H:

1. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Akt Světové poštovní unie, přijatých v Dauhá dne 11. října 2012


Zpět do pohledu na částky