Ročník 2018
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

Částka 2 Rozeslána dne 12. ledna 2018 Cena Kč 97,-


O B S A H:

2. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách


Zpět do pohledu na částky