Ročník 2018
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

Částka 8 Rozeslána dne 13. února 2018 Cena Kč 97,-


O B S A H:

11. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány


Zpět do pohledu na částky