Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 9 Rozeslána dne 24. ledna 2019 Cena Kč 40,-


O B S A H:

20. Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny
21. Vyhláška o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny


Zpět do pohledu na částky