Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 14 Rozeslána dne 12. února 2019 Cena Kč 33,-


O B S A H:

33. Nařízení vlády o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku
34. Vyhláška o kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny


Zpět do pohledu na částky