Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 16 Rozeslána dne 14. února 2019 Cena Kč 33,-


O B S A H:

37. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů


Zpět do pohledu na částky