Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 17 Rozeslána dne 15. února 2019 Cena Kč 106,-


O B S A H:

38. Zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní
39. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
40. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019
41. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně


Zpět do pohledu na částky