Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 21 Rozeslána dne 21. února 2019 Cena Kč 33,-


O B S A H:

52. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2019–2021, 0,00 %
53. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní dohody vyššího stupně


Zpět do pohledu na částky