Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 37 Rozeslána dne 27. března 2019 Cena Kč 119,-


O B S A H:

80. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony


Zpět do pohledu na částky