Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 39 Rozeslána dne 27. března 2019 Cena Kč 54,-


O B S A H:

83. Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
84. Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras


Zpět do pohledu na částky