Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 40 Rozeslána dne 27. března 2019 Cena Kč 33,-


O B S A H:

85. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě
86. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.


Zpět do pohledu na částky