Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 47 Rozeslána dne 24. dubna 2019 Cena Kč 159,-


O B S A H:

110. Zákon o zpracování osobních údajů
111. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů


Zpět do pohledu na částky