Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 48 Rozeslána dne 24. dubna 2019 Cena Kč 49,-


O B S A H:

112. Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů
113. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce


Zpět do pohledu na částky