Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 81 Rozeslána dne 31. července 2019 Cena Kč 49,-


O B S A H:

188. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů


Zpět do pohledu na částky