Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 82 Rozeslána dne 31. července 2019 Cena Kč 33,-


O B S A H:

189. Nařízení vlády o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení


Zpět do pohledu na částky