Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 105 Rozeslána dne 24. září 2019 Cena Kč 33,-


O B S A H:

244. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
245. Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020
246. Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020
247. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně


Zpět do pohledu na částky