Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 110 Rozeslána dne 9. října 2019 Cena Kč 79,-


O B S A H:

254. Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
255. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích


Zpět do pohledu na částky