Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 114 Rozeslána dne 14. října 2019 Cena Kč 33,-


O B S A H:

260. Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020
261. Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020


Zpět do pohledu na částky