Ročník 2020
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 36 Rozeslána dne 17. března 2020 Cena Kč 37,-


O B S A H:

91. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
92. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
93. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
94. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu č. 4/2020/CAU, o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, a cenového rozhodnutí č. 5/2020/CAU, kterým se stanoví seznam ATC skupin s příslušnou cestou podání, jejichž cena původce nepodléhá cenové regulaci
95. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. března 2020


Zpět do pohledu na částky