Ročník 2020
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 39 Rozeslána dne 18. března 2020 Cena Kč 53,-


O B S A H:

103. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu


Zpět do pohledu na částky