Ročník 2020
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 46 Rozeslána dne 26. března 2020 Cena Kč 37,-


O B S A H:

129. Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020


Zpět do pohledu na částky