Ročník 2020
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 73 Rozeslána dne 27. dubna 2020 Cena Kč 71,-


O B S A H:

205. Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
206. Zákon, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů


Zpět do pohledu na částky