Ročník 2020
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 76 Rozeslána dne 27. dubna 2020 Cena Kč 37,-


O B S A H:

212. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2
213. Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření


Zpět do pohledu na částky