Ročník 2020
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 88 Rozeslána dne 12. května 2020 Cena Kč 84,-


O B S A H:

237. Zákon, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
238. Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
239. Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bečov nad Teplou“ po 5 000 Kč


Zpět do pohledu na částky