Ročník 2020
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 89 Rozeslána dne 12. května 2020 Cena Kč 37,-


O B S A H:

240. Rozhodnutí prezidenta republiky, kterým se stanoví dny konání doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
241. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
242. Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 41/18 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bílina č. 10/2015 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her


Zpět do pohledu na částky