Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 118 Rozeslána dne 25. srpna 2023 Cena Kč 74,-


O B S A H:

257. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, ve znění pozdějších předpisů


Zpět do pohledu na částky