Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 124 Rozeslána dne 7. září 2023 Cena Kč 40,-


O B S A H:

267. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí, ve znění nařízení vlády č. 464/2021 Sb.
268. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Maxe Švabinského
269. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí


Zpět do pohledu na částky