Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 128 Rozeslána dne 14. září 2023 Cena Kč 40,-


O B S A H:

274. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, ve znění vyhlášky č. 376/2021 Sb.
275. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2022 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)


Zpět do pohledu na částky