Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 134 Rozeslána dne 22. září 2023 Cena Kč 114,-


O B S A H:

284. Zákon o preventivní restrukturalizaci
285. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


Zpět do pohledu na částky