Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

Částka 18 Rozeslána dne 28. července 2023 Cena Kč 61,-


O B S A H:

25. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o dvoustranné spolupráci v oblasti obrany
26. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje úprava počtu vízových úřadů, na nichž mohou žadatelé z Nového Zélandu požádat o vízum podle Dohody o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu


Zpět do pohledu na částky