Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

Částka 23 Rozeslána dne 22. srpna 2023 Cena Kč 267,-


O B S A H:

32. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2023 - Mezinárodní standard) a Přílohy II (Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky)
33. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o opravě českého autentického znění článku 35 Konzulární úmluvy mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou
34. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 72/2013 Sb. m.s., kterým byly vyhlášeny změny Dohody zřizující Mnohostrannou agenturu pro investiční záruky vyplývající z Rezoluce Rady správců MIGA č. 86
35. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 73/2013 Sb. m.s., kterým byly vyhlášeny změny Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj vyplývající z rezoluce Sborů guvernérů IBRD č. 596


Zpět do pohledu na částky