Ročník 2016
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
Citace: 53/2016 Sb. Částka: 19/2016 Sb.
Na straně (od-do): 538-539 Rozeslána dne: 12. února 2016
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo financí
Datum přijetí: 8. února 2016 Datum účinnosti od: 12. února 2016
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
151/1997 Sb.
Předpis mění:
441/2013 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

53

VYHLÁŠKA

ze dne 8. února 2016,

kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku
(oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., k provedení § 3 až 13, § 15 až 16a a § 17 zákona o oceňování majetku:


Čl. I

V příloze č. 2 k vyhlášce č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. a vyhlášky č. 345/2015 Sb., tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

(Tabulka není v digitální podobě)

Rozdělení obcí na oblasti je uvedeno v tabulce č. 3 této přílohy.".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Ing. Babiš v. r.