Ročník 2016
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb.
Citace: 432/2016 Sb. Částka: 176/2016 Sb.
Na straně (od-do): 6972-6974 Rozeslána dne: 23. prosince 2016
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo financí;Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 15. prosince 2016 Datum účinnosti od: 1. ledna 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
338/1992 Sb.
Předpis mění:
298/2014 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

Opraveno sdělením MV z částky 178/2016 Sb.432

VYHLÁŠKA

ze dne 15. prosince 2016,

kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb.,
o stanovení seznamu katastrálních území
s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků,
ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb.


Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 17 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 483/2001 Sb.:


Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb., se mění takto:

1. V níže uvedených položkách katastrálních území průměrná základní cena v Kč/m2 zní:

(Tabulka není v digitální podobě)

2. Řádek katastrální území Potštát-Dolní Předměstí a řádek katastrální území Potštát-Horní Předměstí se zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Ministr:
Ing. Jurečka v. r.