Ročník 2016
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění vyhlášky č. 307/2015 Sb.
Citace: 434/2016 Sb. Částka: 177/2016 Sb.
Na straně (od-do): 6981-6982 Rozeslána dne: 23. prosince 2016
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo dopravy
Datum přijetí: 19. prosince 2016 Datum účinnosti od: 1. ledna 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
13/1997 Sb.
Předpis mění:
470/2012 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

434

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2016,

kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným,
ve znění vyhlášky č. 307/2015 Sb.


Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 k provedení § 20 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 268/2015 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění vyhlášky č. 307/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 17 odst. 1 větě druhé se slova "rychlostní silnice a" zrušují.

2. Přílohy č. 1 a 2 znějí:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 470/2012 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 470/2012 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Ministr:
Ing. Ťok v. r.