Ročník 2016
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech, ve znění nařízení vlády č. 242/2015 Sb.
Citace: 438/2016 Sb. Částka: 179/2016 Sb.
Na straně (od-do): 7026 Rozeslána dne: 23. prosince 2016
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 19. prosince 2016 Datum účinnosti od: 1. ledna 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
272/2013 Sb.
Předpis mění:
458/2013 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

438

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. prosince 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek
a jejich ročních množstevních limitech, ve znění nařízení vlády č. 242/2015 Sb.


Vláda nařizuje podle § 53 odst. 1 zákona č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog:


Čl. I

Příloha k nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech, ve znění nařízení vlády č. 242/2015 Sb., zní:

"Příloha k nařízení vlády č. 458/2013 Sb.


Seznam výchozích a pomocných látek a jejich roční
množstevní limity

Výchozí a pomocná látka
Číslo CAS
Roční limitní množství (kg)
1,4-Butandiol
110-63-4
0
Červený fosfor
7723-14-0
0
Gama-butyrolakton
96-48-0
0


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zdravotnictví:
JUDr. Ing. Ludvík, MBA, v. r.