Ročník 2016
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
Citace: 445/2016 Sb. Částka: 181/2016 Sb.
Na straně (od-do): 7058-7059 Rozeslána dne: 27. prosince 2016
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 19. prosince 2016 Datum účinnosti od: 1. ledna 2016
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
561/2004 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

445

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. prosince 2016

o stanovení oborů vzdělání,
v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky


Vláda nařizuje podle § 78 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 370/2012 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. Obory vzdělání podle věty první jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.


§ 2

Přechodné ustanovení

V oborech vzdělání uvedených v příloze k tomuto nařízení je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky pro žáky, kteří úspěšně ukončí poslední ročník středního vzdělávání s maturitní zkouškou po 30. září 2020.


§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy:
Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 445/2016 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)