Ročník 2016
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2017
Citace: 446/2016 Sb. Částka: 181/2016 Sb.
Na straně (od-do): 7060 Rozeslána dne: 27. prosince 2016
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 19. prosince 2016 Datum účinnosti od: 1. ledna 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz § 5
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
273/2008 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:
446/2016 Sb.

Text předpisu:

446

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. prosince 2016

o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky
v období do 31. prosince 2017


Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a podle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

K plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti s cílem ochránit životy, zdraví a majetek osob v souvislosti se střežením areálu muničních skladů Květná se povolává nejvýše 84 vojáků v činné službě.


§ 2

Vojáci v činné službě plní úkoly podle § 1 pod velením příslušníka Policie České republiky. Vojáci v činné službě plní uložené úkoly se zbraní a donucovacími prostředky v rozsahu stanoveném v § 4.

§ 3

Ministr obrany určí vojáky v činné službě, včetně vojenské techniky a výzbroje, k plnění úkolů podle § 1.


§ 4

Vojáci v činné službě povolaní k plnění úkolů Policie České republiky podle § 1 mají oprávnění a povinnosti příslušníka Policie České republiky v rozsahu stanoveném v § 2, 3, 9, 10 až 13, 18, 20, 24 až 27, 34, 34a, 35, 37, 40 až 43, 51 až 59, 62 až 63, 110, 111, 114 a v § 115 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.


§ 5

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2017.


Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministr vnitra:
Chovanec v. r.

Ministr obrany:
MgA. Stropnický v. r.