Ročník 2016
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
Citace: 447/2016 Sb. Částka: 181/2016 Sb.
Na straně (od-do): 7061-7062 Rozeslána dne: 27. prosince 2016
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo financí
Datum přijetí: 19. prosince 2016 Datum účinnosti od: 1. ledna 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
563/1991 Sb.; 218/2000 Sb.
Předpis mění:
383/2009 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

447

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2016,

kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb.,
o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání
do centrálního systému účetních informací státu
a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů
(technická vyhláška o účetních záznamech),
ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb. a zákona č. 221/2015 Sb., k provedení § 4 odst. 8 a podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 26/2008 Sb. a zákona č. 25/2015 Sb.:


Čl. I

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 437/2011 Sb., vyhlášky č. 461/2012 Sb. a vyhlášky č. 370/2015 Sb., zní:

"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 383/2009 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. V účetním období započatém před 1. lednem 2017 se použije vyhláška č. 383/2009 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Soupis pohledávek, soupis závazků, soupis podmíněných pohledávek a soupis podmíněných závazků ve stavu k 31. prosinci 2016 již vybraná účetní jednotka nesestavuje a nepředává je do Centrálního systému účetních informací státu.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Ministr:
Ing. Babiš v. r.