Ročník 2016
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Citace: 449/2016 Sb. Částka: 182/2016 Sb.
Na straně (od-do): 7066-7067 Rozeslána dne: 27. prosince 2016
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 19. prosince 2016 Datum účinnosti od: 1. ledna 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
117/1995 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

Opraveno sdělením MV z částky 186/2016 Sb.449

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. prosince 2016,

kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017
stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva,
a částek normativních nákladů na bydlení


Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 za kalendářní měsíc částku:

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna
1 944
dvě
2 660
tři
3 478
čtyři a více
4 194

(2) Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 za kalendářní měsíc:

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna
711
dvě
973
tři
1 272
čtyři a více
1 572


§ 2

Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 pro a)
bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy:

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu
obyvatel obce v Kč
Praha více než 100 000 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999
jedna 7 720 6 114 5 822 4 950 4 763
dvě 11 004 8 806 8 407 7 213 6 957
tři 14 896 12 022 11 500 9 939 9 604
čtyři a více 18 577 15 112 14 482 12 599 12 195

b)
bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků:

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu
obyvatel obce v Kč
Praha více než 100 000 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999
jedna 4 357 4 357 4 357 4 357 4 357
dvě 6 429 6 429 6 429 6 429 6 429
tři 8 880 8 880 8 880 8 880 8 880
čtyři a více 11 244 11 244 11 244 11 244 11 244


§ 3

Ustanovení § 1 a 2 se použijí poprvé pro stanovení příspěvku na bydlení za leden 2017.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.