Ročník 2016
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 432/2016 Sb.
Citace: 178/2016 Sb. Částka: 178/2016 Sb.
Na straně (od-do): 7022 Rozeslána dne: 23. prosince 2016
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo vnitra
Datum přijetí: Datum účinnosti od: 23. prosince 2016
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
432/2016 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 432/2016 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků,
ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb.

Na konci vyhlášky za slovem Ministr: mají místo slov "Ing. Jurečeka v. r." správně být slova "Ing. Jurečka v. r.".