Ročník 2016
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 449/2016 Sb.
Citace: 186/2016 Sb. Částka: 186/2016 Sb.
Na straně (od-do): 7039 Rozeslána dne: 30. prosince 2016
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo vnitra
Datum přijetí: Datum účinnosti od: 30. prosince 2016
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
449/2016 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 449/2016 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení
ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek,
které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení


V § 2 písmenu a) v tabulce má místo textu "50 000 - 90 999" správně být text "50 000 - 99 999".